Cyfleoedd
Arloesi
Twf

Cefnogi Busnesau yng Castell-nedd Port Talbot

Mae Castell-nedd Port Talbot yn ei gwneud hi'n hawdd i'ch busnes dyfu a ffynnu yn Ne Cymru.

Nod tîm Datblygu Economaidd y Cyngor yw cefnogi busnesau newydd a phresennol i ddechrau, tyfu ac arloesi. Gall ein swyddogion medrus iawn ddarparu cyngor ac arweiniad un i un i’ch busnes neu sefydliad, waeth beth fo’u maint neu sector, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr holl gyfleoedd cyllido a rhwydweithio diweddaraf ar draws Castell-nedd Port Talbot a thu hwnt.

Mae gan ein tîm Adfywio gyfoeth o wybodaeth am gyflawni prosiectau adfywio proffil uchel ac uchelgeisiol ar draws y fwrdeistref sirol, yn unol â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Nod y tîm yw sicrhau cyfleoedd ariannu i wella’r amgylchedd adeiledig, gwella mannau cyhoeddus, a gwella seilweithiau preswyl a gwyrdd.

Gyda’n gilydd, rydyn ni’n gwneud Castell-nedd Port Talbot yn lle cyffrous i wneud busnes!

Cronfa gwerth £2.8m UKSPF bellach ar agor ar gyfer ceisiadau

Gall busnesau newydd a busnesau presennol nawr wneud cais am grantiau rhwng £500 a £50,000 trwy ein Grant Buddsoddi Busnes a Dechrau Busnes. Cofrestrwch nawr i ddarganfod mwy.

Eiddo Gwag

Os ydych chi’n chwilio am ofod manwerthu, swyddfeydd, gofod gweithgynhyrchu, tir datblygu, labordai o’r radd flaenaf neu gyfleusterau swyddfa pen uchel, gallwn ni helpu. Edrychwch ar ein cronfa ddata eiddo i weld y cyngor gwag diweddaraf ac eiddo masnachol a thir preifat yn y rhanbarth.

Ein Digwyddiadau

Gweld yr holl ddigwyddiadau sydd i ddod, mae rhywbeth at ddant pawb. P’un a ydych chi’n chwilio am gymorth busnes gan ein swyddogion medrus iawn a’n partneriaid allanol, neu’n hyfforddi i roi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi wella’ch busnes, cofrestrwch nawr ar gyfer digwyddiad sy’n agos atoch chi.

Archwiliwch yr holl wag tir ac eiddo CNPT

Mae ein cofrestr yn cadw gwybodaeth am yr holl wagle
eiddo a thir preifat a pherchnogol.

Y newyddion diweddaraf