Cefnogaeth a chyllid allanol

Rydym yn gweithio gyda nifer o ddarparwyr allanol sydd hefyd yn darparu cymorth a chyllid, gan gefnogi busnesau ar draws pob sector. I gael rhagor o wybodaeth am ba gymorth sydd ar gael, ewch i'r dolenni unigol isod (bydd dolenni'n agor mewn ffenestr newydd).

Busnes Cymru
Mae Busnes Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth diduedd wedi’i ariannu’n llawn i bobl yng Nghymru sy’n dechrau, rhedeg a thyfu busnesau.

Prif Cymru
Mae PRIME Cymru yn elusen gofrestredig sy’n cefnogi unigolion aeddfed yng Nghymru, gan helpu pobl 50+ oed i sicrhau gwaith, sefydlu busnes neu ddatblygu sgiliau trwy wirfoddoli a hyfforddi.

Ymddiriedolaeth y Tywysog
Cael cymorth am ddim i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen arnoch i ddod o hyd i swydd neu gychwyn busnes.

Banc Datblygu Cymru
Nod Banc Datblygu Cymru yw ariannu busnesau a fydd o fudd i Gymru a’i phobl, ac sy’n gallu darparu cyllid cynaliadwy ac effeithiol i bobl, busnesau a chymunedau yng Nghymru a thu hwnt.

Pen-y-Cymoedd Fferm wynt
Cronfa Gymunedol er budd y cymunedau sy’n cynnal y fferm wynt yng Nghymoedd Castell-nedd, Afan, Rhondda a Chynon. Mae’r gronfa yn cael ei rheoli gan Gwmni Buddiannau Cymunedol annibynnol, dielw lleol, sy’n cynnig cyfleoedd i bobl leol fuddsoddi ynddynt eu hunain a’u syniadau.

Cwmpas
Mae CWMPAS – Busnes Cymdeithasol Cymru yn darparu cymorth i fusnesau cymdeithasol ledled Cymru sy’n cynnwys cefnogaeth i fusnesau cymdeithasol newydd a busnesau cymdeithasol sefydledig. Mae’r gwasanaeth yn darparu cymorth busnes un i un, mentora cymheiriaid, cefnogaeth ychwanegol i’r rhai sy’n wynebu rhwystrau, cydraddoldeb, amrywiaeth a chymorth Cynhwysiant, yn ogystal â chefnogaeth newid yn yr hinsawdd a gwytnwch economaidd.