Tir ac Eiddo

Dod o hyd i'r eiddo cywir ar gyfer eich busnes

Bydd ein Cronfa Ddata Tir ac Eiddo Masnachol yn amhrisiadwy i fusnesau sy’n chwilio am eu safle cyntaf neu sydd am symud i safle llai/mwy yng Nghastell-nedd Port Talbot. P’un a ydych yn chwilio am safle manwerthu, swyddfeydd, safle gweithgynhyrchu, tir datblygu, neu labordai neu gyfleusterau swyddfa o’r radd flaenaf, gallwn ni helpu.

Rydym yn gweithio’n agos gyda datblygwyr eiddo, asiantau eiddo i ddarparu’r opsiynau eiddo diweddaraf i chi, mae ein gwasanaethau’n cynnwys:

  • Cymorth un i un, lle rydym yn asesu eich holl anghenion eiddo ac yn nodi opsiynau eiddo posibl i chi
  • Cronfa ddata eiddo chwiliadwy gyda’r cyngor gwag diweddaraf ac eiddo masnachol a thir preifat yn y rhanbarth
  • Gwybodaeth arbenigol o’r ardaloedd lleol a’r ardaloedd cyfagos.

Cysylltwch â ni heddiw i ddarganfod mwy i weld sut y gallwn helpu i symud!

Ar gyfer eiddo masnachol a diwydiannol preifat, cliciwch yma:

Ar gyfer eiddo sy’n eiddo i’r Cyngor, cliciwch yma:

Canolfan Arloesi Bae Baglan

Canolfan Dechnoleg y Bae