Adfywio

Mae Castell-nedd Port Talbot wedi arfer bod yng nghanol pethau. Yng nghanol De Cymru, rydym yn y man lle mae’r dwyrain trefol yn uno â gorllewin gwledig. Roedden ni yng nghanol y Chwyldro Diwydiannol, pan ddaeth haearn a dur yn frenin. Ond dyna oedd bryd hynny ac mae hyn bellach – ac er ein bod yn falch iawn o’n treftadaeth, mae gennym ein llygaid yn gadarn ar y dyfodol. A chyda datgarboneiddio ac ynni adnewyddadwy wrth wraidd ein strategaeth, mae’r chwyldro hwn yn mynd i fod yn hollol dawelach a glanach.

Ond nid ein tirwedd diwydiannol yn unig sy’n newid. Rydym hefyd yn trawsnewid ein trefi, ein pentrefi a’n cymoedd drwy adnewyddu ac ail-bwrpasu adeiladau gwag ac adfeiliedig, adeiladu cartrefi fel gorsafoedd pŵer, gwella bioamrywiaeth trwy greu toeau gwyrdd a gerddi blodau gwyllt, annog teithio llesol trwy ddarparu storio beiciau cyhoeddus, cynyddu cysylltiadau digidol mewn ardaloedd masnachol a gwella ein mannau cyhoeddus.

We want to make Neath Port Talbot a place where people love to work, live and visit.

Fel rhan o’r Gronfa Ffyniant Gyffredin, mae’r grantiau canlynol…