Cysylltu â ni

Mae gan y Tîm Datblygu Economaidd yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot hanes rhagorol o gefnogi busnesau i wireddu eu huchelgeisiau ar gyfer datblygu a thyfu.

Gadewch i ni wneud yr un peth i chi.

Rhif ffôn
(01639) 686 835

Cyfeiriad E-bost
business@npt.gov.uk

Tîm Datblygu Economaidd
Eiddo ac Adfywio
Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Y Ceisydd
Parc Ynni Baglan
Llansawel
Castell-nedd Port Talbot
SA11 2GG

Methu dod o hyd i'r ateb roeddech chi'n chwilio amdano?

Cysylltwch â ni drwy lenwi ein ffurflen gyswllt a byddwn mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.

Dewch o hyd i ni ar Google Maps