Canolfan Dechnoleg y Bae

Gyda'i ddyluniad o'r radd flaenaf a'i hymagwedd arloesol at dechnolegau adnewyddadwy, mae Canolfan Dechnoleg y Bae arobryn yn cymryd dyluniad adeiladu y tu hwnt i sero-net.

Mae’r Ganolfan yn cynnig amrywiaeth o fannau hyblyg ar gyfer busnesau newydd, busnesau brodorol, a buddsoddwyr mewnol, gyda ffocws ar y sectorau Technoleg, Arloesi ac Ymchwil a Datblygu.

Mae wedi’i leoli yn un o brif ranbarthau busnes Cymru, ychydig funudau i ffwrdd o’r M4 ac yn agos at brif reilffordd Abertawe i Lundain.

Mae dyluniad blaengar y ganolfan a’r defnydd deallus o ddeunyddiau wedi creu adeilad sydd mewn gwirionedd yn gwneud mwy o egni nag y mae’n ei ddefnyddio – i bob pwrpas, adeilad fel gorsaf bŵer, a’r eiddo masnachol cyntaf yng Nghymru i fod yn ynni positif yn weithredol.

Mae’r cyfleuster yn cynnwys:

  • 23 swyddfa yn amrywio o 215 – 1000 troedfedd sgwâr.
  • 8 uned labordy rhwng 215 a 753 troedfedd sgwâr gydag isafswm lefel Bioddiogelwch 1
  • Cysylltedd ffeibr
  • Ystafelloedd cyfarfod ac ardaloedd ymneilltuo
  • Parcio ar y safle (gan gynnwys gwefru cerbydau trydan Gyda’i dyluniad o’r radd flaenaf a’i hymagwedd arloesol at dechnolegau adnewyddadwy, mae Canolfan Dechnoleg y Bae arobryn yn mynd â dylunio adeiladu y tu hwnt i sero-net. )
  • Cyfleoedd i gael cymorth a chyllid i fusnesau (yn amodol ar gymhwysedd) er mwyn eich helpu i ddechrau gweithredu a/neu ddodrefnu labordai
  • Agosrwydd at y byd academaidd Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
  • Cyfleusterau cegin a chawod cymunedol

Cyfleusterau cegin a chawod cymunedol Os yw Canolfan Dechnoleg y Bae yn edrych fel y ffit iawn ar gyfer eich busnes, cysylltwch â’r Tîm Datblygu Economaidd ar 01639 686835 neu anfonwch e-bost gan ddefnyddio’r botwm isod.