Cymorth Busnes

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth am yr ystod eang o gymorth a chyllid sydd ar gael i fusnesau yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Mae’r ffynonellau a restrir yn yr adran cymorth busnes yn berthnasol i fusnesau newydd a busnesau presennol. Bydd pob adran yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am y cymorth a’r cyllid, ynghyd ag unrhyw feini prawf ar gyfer gwneud cais, a manylion cyswllt os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch.

Cronfa gwerth £2.8m UKSPF bellach ar agor ar gyfer ceisiadau

Gall busnesau newydd a busnesau presennol nawr wneud cais am grantiau rhwng £500 a £50,000 trwy ein Grant Buddsoddi Busnes a Dechrau Busnes. Cofrestrwch nawr i ddarganfod mwy.