Canolfan Arloesi Bae Baglan

Mae Canolfan Arloesi Bae Baglan yn canolbwyntio ar arloesedd mewn amrywiaeth o sectorau diwydiannol, gan gynnwys ynni, digidol, gwyddorau bywyd ac ymchwil a datblygu.

Mae’r ganolfan yn cynnwys:

  • Swyddfeydd yn amrywio o 344 – 936 troedfedd sgwâr, dros bedwar llawr
  • 5 uned labordy o 377 – 936 troedfedd sgwâr gydag isafswm Bioddiogelwch Lefel 1
  • Ystafell gyfarfod ac ystafell gyfarfod
  • Cyfleoedd i gael cymorth a chyllid i fusnesau (yn amodol ar gymhwysedd) er mwyn eich helpu i ddechrau gweithredu a/neu ddodrefnu labordai
  • Lleoedd parcio ar y safle (gan gynnwys mannau gwefru cerbydau trydan a mannau storio beiciau)
  • Cysylltedd band eang cyflym iawn
  • Agosrwydd at y byd academaidd Prifysgol Abertawe a Chymru Y Drindod Dewi Sant
  • Cyfleusterau cegin a chawod cymunedol

Mae’n cynnig cysylltiadau trafnidiaeth gwych, gan ei bod ond ychydig funudau i ffwrdd o’r M4 ac o fewn cyrraedd hawdd i orsaf drenau Parcffordd Port Talbot, gyda chysylltiadau uniongyrchol ag Abertawe, Caerdydd a Llundain

Os yw Canolfan Arloesi Bae Baglan yn edrych fel y ffit iawn ar gyfer eich busnes, cysylltwch â’r Tîm Datblygu Economaidd ar 01639 686835 neu anfonwch e-bost gan ddefnyddio’r botwm isod.