Cronfa Ffyniant Cymoedd a Phentrefi Nod

Nod Cronfa Ffyniant Cymoedd a Phentrefi yw cefnogi prosiectau yng nghymunedau gwledig Castell-nedd Port Talbot sy'n mynd i'r afael ag angen lleol. Cefnogodd y Gronfa brosiectau sy'n creu twf cynaliadwy yn ein cymunedau gwledig ac yn gwella ein cymoedd a'n pentrefi fel lleoedd i fyw, ymweld â nhw a gweithio.

Prosiectau sydd eu hangen i fynd i’r afael â blaenoriaethau:

  • Twf economaidd
  • Balchder Lle
  • Iechyd a lles
  • Creu swyddi


Nid yw Cronfa Ffyniant Cymoedd a Phentrefi bellach yn gwneud ceisiadau, edrychwch ar ein hastudiaethau achos i weld sut y gwnaeth y gronfa helpu busnesau yng Nghastell-nedd Port Talbot.